Geological Survey and Mines Bureau

You are here : Home About Us Staff & Skills

Staff & Skills

 

GEOLOGY MINING

Deputy Director -

Mineral Survey

Chief Mining Engineers
VACANT
 • H.K.M. Gunasekara
 • I.W.T.P.Dayarathne

Deputy Director -

Mapping and Geo Information
Senior Mining Engineer
 • D.T.D.S. Wijesundara
 • H.P. Siriwardana
 • K.P.D.Karunanayaka
Senior Geologists Senior Registrar
 • D.M.S.Dissanayake
 • T.Dahanayake
 • M.M.T.N.B Munasingha

 • H.A.D.N. Sanjeewa
Regional Mining Engineer
 • A.A.C.Priyantha
 • U.H. T. Priyantha

 • T.M.W.Bandara
 • A.P.Wimalasena
Senior Geophysicists
 • D. Mayooran
 • S.W.M. Senevirathne
 • C.K.Karunananda
 • W.K.A.S. Rupawansha
Senior Seismologist
 • T.S.Kumara
 • S.N.B.Thaldena
 • M.R.M.Farees
 • W.A.A.C.Wanniarachchi
 • A.M.H.V Adhikari
 • P.A.S.Kumarasinghe


Geologists Mining Engineers

 • D.P.R.Weerakoon
 • N.W.C.P.Lanka
 • Dr W.I.S. Fernando
 • W.G.S Kokila
 • C.N.B. Wijeratne
 • H.A.C.K.W.Bandara
 • K.A.G. Sameera
 • Gunarathnam Jeyarupan
 • H.S. Lasantha
 • M.D. Rathnayake
 • W.A.G.K. Wickremasinghe
 • J.M.E.P.K. Jayasekara
 • G.G.M.S. Wickremasinghe
 • K.Vigneshamoorthy
 • T.P. Madusanka
 • N.Ramesh
 • H.P.M. De Silva
 • U.L.H.Chathurani
 • J.A.C.M. Jayasuriya
 • R.R.Kulas
 • D.T.K. Kudagama
 • W. M. T. U. Jayasinghe
 • K.M.N.Kendaragama
 • W.M.N.T.Warnasooriya
 • W.K.G.V. Weligepola
 • S.Abeysinghe
 • P.M. Wickramasinghe
 • S.A.J.Kumarasiri
 • W.M.R.R. Wickramasinghe
 • I.G.V Sandamali
 • B.N.B Wickramasingha
 • M.D.W.M.Perera
 • L.G.N.T. Jayathilaka
 • E.M.C.K Ekanayake
 • W.P.S.A Witharana
 • S. Sivalingam
 • S.T Piyathissa
 • P.H.Abeygunawardhana
 • W.M.P.S.Weerasekara
 • S.Krishnakumar
 • K.A.S.S Lanka

Geophysicists Registrar (Mineral Titling)
 • A.M.Samarasekara
 • S. N. De Silva
 • D.D.R.S.Madhuwantha
 • S.B.Harankahawa
 • M.T.D.Wanigasinghe
 • N.H.M.C.Nawarathne
 • P.R.D. De Silva
 • H.M.A.G.Karunarathna
Seismologist
 • E.M.G.N.S. Ekanayaka
 • J.B Herath
 • W.M.P.S.Weerasundara
 • R.M.T.U Rathnayaka
 • W.W.M.A.P.Wijerathne
 • G.A.N.C Kumari
Chemists
 • K.G.N.Perera
 • V.R Wanasingha
 • Sutharsan Tharsini
 • H.A.P. Jayalath
 • E.W.A.N.Udayanga
 • P.P.G.P. Panduka
 • S.A.P.Prasadini
 • L.K.K.D.Alwis
Deputy Director Legal
 • W.A.C.A.Maushika
 • M.S. K. Fernando
 • P.G.R. S. Gunathunga
 • P.L.K.Madushani
 • C.P.Ranhoti
Assistant Director Legal
 • S. M. Wickramasingha
 • E.H.Ranjith Priyantha
 • H.M.R.Shalinda
 • Samanthi Rahubadda
 • W.G.I.S.Chandana
 • M.M.P. Gunawardana
 • G. D. S. Sandamali
 • M.A.L.Madhushanka
Assistant Director finance
 • D.L.T.Thilakarathna
 • A.D.N. Nadeeshani
 • B.A.K.S. Batepola
 • G.G.N Priyadarshani
 • K.P.K.Sandamali
 • D.S.Udatiyawala

 • B. Balamuralitharan
Assist. Director Procurement (Actg.)
 • K.S. Gunasena
Assist. Director IT (Actg.)
 • Mahesh M. Maduranga
Internal Auditor
 • M.K.N. Chamini


Last Updated ( Friday, 09 June 2023 06:01 )  

Main Menu