Geological Survey and Mines Bureau

ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව පුවත් නැවුම් පුවත් කාර්යාංශය වෙත තාක්ෂණික වාර්තා ලබාදීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතන පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම

කාර්යාංශය වෙත තාක්ෂණික වාර්තා ලබාදීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතන පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම


කාර්යාංශය වෙත තාක්ෂණික වාර්තා ලබාදීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතන පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීම සඳහා අදාළ විස්තර(Click here)

Click below links to see the registration forms,

Applicaton for registration of consulting Companies

Applicaton for registration of Individuals consultants

 

ප්‍රධාන මෙනුව